Srdce pre vzdelávanie

Srdce pre vzdelávanie

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Sme progresívnou inštitúciou, ktorá inšpiruje pre kvalitné štúdium a ponúka miesto pre dobrý život ľuďom všetkých generácií. Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave (EBF UK)

Čítať viac »