“Nezlomení”

Ako sa dá obstáť v útlaku a prenasledovaní? Odkiaľ brali silu a múdrosť evanjelickí farári a ich rodiny pri prenasledovaní komunistickým režimom? Obstáli a dokázali svoju poslušnosť voči svojej cirkvi aj Pánu Bohu. Nech sú nám ich príbehy na povzbudenie v NAŠICH každodenných životných zápasoch.

Myšlienka vznikla v Mediálnom výbore ECAV, ktorý chce v spolupráci s RTV pripraviť cyklus svedectiev s deťmi a potomkami prenasledovaných evanjelických farárov a farárok. Otázky na ťažké témy, položíme aj vo vašom mene. 

Kľúčové posolstvo programu

Vývoj, rast, úpadok a ďalší rozkvet Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku bol v období Uhorska, Rakúsko-Uhorska i neskôr veľmi zložitý. Rok 1948 a komunizmus však náboženstvo pokladá za ópium národov a zo všetkých síl proti nemu bojuje. Ústava síce zaručuje náboženskú slobodu, ale vedúcou silou v štáte je komunistická strana. Do tohto zmätku a neistoty sú postavení pracovníci cirkvi, veriaci, farári, profesori, biskupi. Protináboženský boj vládnucej strany završuje zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví štátom, ktorého následky sú pre cirkev katastrofálne. Štátne orgány hľadajú možnosti získať farárov pre túto činnosť a politiku- lákajú sľubmi, zastrašujú vyhrážkami. Celú dobu charakterizuje násilie a revolučné zmeny. Z náboženských vodcov je potrebné urobiť zradcov, nepriateľov štátu, rozvracačov republiky či buričov. Mnohí odolali. Odovzdali svedectvo a našou úlohou je zachovať ho čo najvernejšie pre ďalšie generácie. Napríklad prostredníctvom emotívnych svedectiev v rozsahu 13 minút.

Emócie sú dar, ktorý zostáva u mnohých z nás dlho neotvorený. Dokumentárne portréty „Nezlomení“ chcú ponúknuť príležitosť tento dar otvoriť. Zistiť, ako prežívali emócie komunistickým režimom kruto prenasledovaní a týraní respondenti a zároveň ponúknuť odvahu pozrieť sa do seba. Pretože práve to je efektívna cesta k uvedomeniu a k novému poznaniu seba samého.

Strach, obavy, zmierenie, úzkosť či radosť a uvoľnenie… Práve tieto emócie ponúkajú iba časť z palety pocitov, ktoré ešte aj dnes majú vo svojich dušiach zapísané ľudia zasiahnutí komunistickým režimom. Otázkami smerujúcimi hlbšie, pod povrch, v spojení s jednoduchou scénou kresla v tmavom priestore a rámom obrazu s archívnymi zábermi, sa bude tvorivý tím snažiť preniesť túto hlbokú emóciu k divákovi.

 

Prekrúcanie faktov, konšpirovanie a snaha o dokreslenie skutočnosti podľa predstáv mocnejších. Tieto praktiky nie sú neznáme ani dnešnému človeku. V čom sa však líšili od tých minulých? Ako sa dotknutí dokázali preniesť cez nespravodlivosť? Ako sa im podarilo nájsť silu kráčať do ďalších dní? A čo prežívajú dnes? Túžia po pomste, odpustili alebo sa snažia zabudnúť? Sme si istí, že práve ich svedectvo môže byť povzbudením pre dnešnú aj tie ďalšie generácie.

Kresťanský pohľad na túto už historickú udalosť, chce byť obohacujúcim momentom. Chceme sa pozrieť na to, ako viera v Boha mení postoje človeka v ťažkých životných situáciách a ako práve duchovná istota v Niekoho mocnejšieho pomáha vytrvať a odolať akémukoľvek neľudskému zaobchádzaniu. A bolo to naozaj tak? Alebo si aj farári, ktorí sú predsa k Pánu Bohu najbližšie, kládli otázky: „Prečo práve ja a moja rodina?“ Odpoveď pozná Pán Boh a možno ešte deti či vnúčatá, ktorých sa určite opýtame aj vo vašom mene.

Ak vás zaujala táto myšlienka, podporte ju ľubovoľným finančným darom.

Číslo účtu: SK42 0200 0011 6900 0044 3012
Variabilný symbol:  663 081
Správa pre prijímateľa: Nezlomení

ĎAKUJEME