Ranné zamyslenia

Projekt ranných zamyslení: “Počúvajte Slovo Božie”, tu môže byť iba vďaka vám! Vďaka vašim príspevkom, Božej pomoci a mnohým prejavom podpory, môžeme a chceme aj naďalej nahrávať a pripravovať pre vás zamyslenia plné nádeje, Božieho povzbudenia a požehnania. Nech sú pre vás rovnakou vzpruhou, ako pre nás.

Ak aj vy patríte medzi tých, ktorí si svoj deň bez zamyslenia “Počúvajte Slovo Božie” nevedia predstaviť, alebo považujete projekt ranných zamyslení za prínosný a zmysluplný- pomôžte!

Našou túžbou je napredovať, zlepšovať sa najmä po technickej stránke. Kameramani pracujú zväčša so svojou vlastnou technikou a preto je naším cieľom navýšiť im odmenu za ich prácu.

Videozamyslenia šírime v otvorenom priestore internetu a teda sú určené aj hľadajúcim, váhajúcim alebo neveriacim. Často nám píšu aj Slováci žijúci v zahraničí, pre ktorých je kontakt s domovom veľmi vzácny. Ozývajú sa aj kresťania iných vierovyznaní, ktorí sa započúvajú do výkladu Božieho Slova, alebo ich osloví niektorá pieseň, ktorá je v závere každého videozamyslenia. Veríme, že Duch Svätý si toto svoje dielo použije na budovanie svojho kráľovstva na zemi a v duchu Matúšovho evanjelia 10, 7: “Choďte a kážte: Priblížilo sa kráľovstvo nebeské,” sa za to aj modlíme.

 

 

Do spolupráce pozývame aj vás ostatných: bratia a sestry. Vaše modlitby, ale aj hodnotenia alebo akákoľvek spätná väzba, sú pre každého zúčastneného veľkým povzbudením. Nikto z nás nekoná svoju službu pre svetskú slávu, ale ak vnímame, že pre publikum- teda pre vás, sú ranné zamyslenia obohatením alebo povzbudením, naša služba dostáva väčší zmysel. Želáme nám aj vám, aby sme si našli čas aj na takúto formu Božieho Slova, aby sme boli odhodlaní počúvať a prijímať Jeho odkazy s otvoreným srdcom.

 

Za akýkoľvek dar už dnes ĎAKUJEME.

Číslo účtu: SK42 0200 0011 6900 0044 3012
Variabilný symbol:  663 080
Správa pre prijímateľa: Ranné zamyslenia