Srdce pre spoločnosť

Srdce pre mladých

Môjho srdca Kráľ krásou vyniká

Pieseň Ješua nacvičili študentky EKG – Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove pri príležitosti školských Služieb Božích pred začiatkom tohtoročných veľkonočných sviatkov. Zľava: Zuzana Chalupková, Ema

Čítať viac »
Srdce pre evanjelium

Hejt a Hoax

Cítime, že potrebujeme počuť pravdivú správu, ktorú chceme priniesť aj ďalším okolo nás. Kde ich však nájsť? Kresťanská viera hovorí, že evanjelium o Ježišovi Kristovi

Čítať viac »
Srdce pre misiu

Láska v krabici od topánok

Krásny a požehnaný vianočný projekt „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ alebo „Každé dieťa je jedinečné“ nadviazal na pôvodnú aktivitu Evanjelickej diakonie. Krásny

Čítať viac »
Srdce pre rodiny

Otvorené pre všetky deti

Deti sú naša budúcnosť. Myslím, že o tom nemusíme polemizovať. Vnímam, že ak budú naše deti formované cirkvou, vyrastú z nich zodpovední dospelí ľudia, ktorí

Čítať viac »
Srdce pre mladých

Spoločenstvo evanjelickej mládeže

Chceme byť nástrojom v uskutočňovaní Božích zámerov medzi mladými ľuďmi na Slovensku a v evanjelickej cirkvi. Pomáhame mladým rásť. Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM) je mládežnícka

Čítať viac »
Srdce pre rodiny

Muž ako hlava rodiny

Byť hlavou rodiny znamená milovať svoju rodinu, chrániť svoju rodinu, starať sa o svoju rodinu, chcieť mnoho obetovať pre svoju rodinu, modliť sa za svoju

Čítať viac »
To je všetko, zatiaľ...