Božie stvorenstvo

Starostlivosť o stvorenstvo je pozvánkou k viere aktívnej; k viere, ktorá je prínosom nielen pre kresťana. Zároveň je ovocím tejto viery a reakciou na svet a prostredie, v ktorom žijeme.

Otázka ochrany a zachovania Božieho stvorenstva sa stáva čoraz aktuálnejšou aj na pôde našej evanjelickej cirkvi. Parafrázovaním textu Zjavenia Jána 3. kapitola možno povedať, že viera, ktorá nie je aktívna, je zbytočná. Otázka o vzťahu kresťana k svojmu okoliu, k prírode a svetu okolo nás je preto otázkou o kvalite a podobe našej viery. Čomu teda dáme prednosť: ochrane stvorenstva alebo koristníckemu využívaniu, ktorým sa tak často maskuje naša túžba po bohatstve, získavanému neraz na úkor ostatných? Starostlivosť o stvorenstvo je pozvánkou k viere aktívnej; k viere, ktorá je prínosom nielen pre kresťana. Zároveň je ovocím tejto viery a reakciou na svet a prostredie, v ktorom žijeme.