Diakonia = Charita

Diakonia neoddeliteľne patrí k evanjelickej cirkvi. Práve ona je znakom praktického rozmeru prejavu kresťanstva. Tento čin viery a pomoci blížnemu má svoje hlboké korene aj na Slovensku.

Diakonia neoddeliteľne patrí k evanjelickej cirkvi. Práve ona je znakom praktického rozmeru prejavu kresťanstva. Tento čin viery a pomoci blížnemu má svoje hlboké korene aj na Slovensku. Ako prvý známy náznak prejavu diakonie na území Slovenska môžeme považovať založenie evanjelického sirotinca pre chlapcov. Postupne sme vybudovali sieť stredísk, v ktorých poskytujeme služby a starostlivosť pre všetky vekové kategórie, od jaslí až po seniorov.
Skvalitňovanie poskytovaných služieb a osobná spokojnosť klientov je pre nás a naše aktivity prvoradá. Verím, že naša práca bude aj naďalej pomocou, úprimnou službou a požehnaním pre klientov a ich rodiny.
Pán Ježiš Kristus nás zachraňuje skrze svoju obeť na kríži a skrze dar viery. Avšak veriť v Pána Ježiša Krista znamená aj ďalej odovzdávať lásku, ktorú sme prijali, ďalej. Lásku, ktorá neodsudzuje, ale je nepredpojatá, empatická, slúžiaca. Diakonická činnosť dáva mnohé príležitosti naučiť sa konať v takejto láske.