Virtuálne prehliadky artikulárnych kostolov

Predstavte si, že sa môžete prechádzať na mieste, kde nemusíte fyzicky byť. Pohľadom blúdiť po miestnosti, budove, otáčať sa, skláňať sa, podísť bližšie, vzdialiť sa, cítiť a vnímať farby, tvary, mať na dotyk veci, ktoré sú od nás na kilometre vzdialené. Nemožné? Pomôžte nám priblížiť vám naše evanjelické artikulárne kostoly prostredníctvom virtuálnych prehliadok! 

 

Svätý Kríž- Lazisko
Istebné
Kežmarok
Hronsek

 

 

 

 

 

Leštiny

 

 

 

Artikulárny kostol je sakrálna stavba, postavená na základe artikúl (článkov) prijatých v roku 1681 na šopronskom sneme, ktoré umožnili výstavbu protestantských cirkevných objektov v niektorých stoliciach a mestách Uhorska. Zákonný článok (artikula) č.25 stanovoval pre stavbu nového protestantského chrámu tieto podmienky:

  • musel byť postavený na okraji obce, mimo mestských hraníc
  • musel byť postavený v priebehu jedného roka
  • musel byť celý z dreva a postavený bez použitia kovových prvkov
  • kamenný základ mohol mať nanajvýš jednu stopu od zeme
  • nesmel mať vežu
  • vchod nesmel byť priamo z ulice

 

Evanjelické artikulárne kostoly na Slovensku sú vzácnou historickou pamiatkou, pretože v okolitých krajinách, kde nevládli také neznášanlivé pomery, neboli na podobné stavby obmedzenia (určitú podobnosť možno nájsť u tzv. mierových kostolov v Sliezsku). Dodnes sa na Slovensku zachovalo päť artikulárnych drevených kostolov: Hronsek, Istebné, Kežmarok, Leštiny, Svätý Kríž (pôvodne stál v Paludzi).

Evanjelické artikulárne kostoly v Kežmarku, v Hronseku a v Leštinách boli 7.júla 2008 na 32. zasadnutí výboru UNESCO v kanadskom Quebecu zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Ak vás myšlienka virtuálnych prehliadok našich skvostov zaujala, podporte ju ľubovoľným finančným darom.

Číslo účtu: SK42 0200 0011 6900 0044 3012
Variabilný symbol:  663 081
Správa pre prijímateľa: Artikulárne kostoly

ĎAKUJEME