Ľudmila Swanová

Vieru chápem ako niečo výsostne intímne. Nechodím s tým na verejnosť, ale snažím sa ju potvrdzovať svojím životom.