Aj ja som evanjelik/čka

Michal Lapčák

„Chcem ísť do hĺbky, aby som nerozprával báchorky.“ Už takmer 15 rokov  po celom Slovensku putuje výstava „Príbeh Biblie – od tabuľky ku knihe“. Expozícia

Čítať viac »

Ján Ťapák

Akademický sochár – evanjelik Ján Ťapák patrí medzi úspešných a vyhľadávaných slovenských umelcov, no vyžaruje z neho skromnosť a pokora, ktorú prenáša aj do svojej

Čítať viac »

Janko Siroma

Vďaka prelínaniu a spájaniu umeleckých prvkov s technickými vzbudzuje organ obdiv a pokoru. S prívlastkom „božský“ sa vyvíjal aj na Dolnej Zemi a svojím monumentálnym

Čítať viac »

Miloslav Neumann

„V nebezpečenstve vnímam Boha intenzívnejšie.“ Niekedy sa stane, že okolo vás prejde skutočná legenda, často celkom nenápadne. Jednou z nich je aj architekt Miloslav Neumann

Čítať viac »

Ivan Eľko

Pozývam všetkých evanjelikov, aby sme spolu vyznávali autentický biblický odkaz zhrnutý reformátormi do troch SOLA (iba): Kristus, viera a milosť.

Čítať viac »

Milan Portik

Vždy hľadáme odpovede na otázky: Kto som?, Čo chcem?, Kam smerujem? Myslím si, že evanjelická cirkev dáva jasnú odpoveď a takisto má nezastupiteľné miesto pri budovaní

Čítať viac »

Ján Hanzo

„Viem, kto som a viem, prečo som taký.“ Toto je pre mňa najväčší dar evanjelickej cirkvi a som hrdý, že som veriaci človek, že som evanjelik.

Čítať viac »

Michal Handzuš

Ja si myslím, že viera pomáha vo všetkom. Jedna z najdôležitejších vecí je pokora, ktorú viera umocňuje. Každý deň by sa mal človek snažiť, aby zanechal

Čítať viac »
To je všetko, zatiaľ...