Srdce pre mladých

Srdce pre mladých

Môjho srdca Kráľ krásou vyniká

Pieseň Ješua nacvičili študentky EKG – Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove pri príležitosti školských Služieb Božích pred začiatkom tohtoročných veľkonočných sviatkov. Zľava: Zuzana Chalupková, Ema

Čítať viac »
Srdce pre mladých

Spoločenstvo evanjelickej mládeže

Chceme byť nástrojom v uskutočňovaní Božích zámerov medzi mladými ľuďmi na Slovensku a v evanjelickej cirkvi. Pomáhame mladým rásť. Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM) je mládežnícka

Čítať viac »