Kostoly, fary, školy

Dedičstvo po otcoch a mamách nám nie je ľahostajné, preto aj evanjelická cirkev pristupuje zodpovedne k zachovaniu týchto pamiatok. Aby naši potomkovia v budúcnosti vedeli, čomu sme verili, čo vyznávali a ako žili.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania počas svojho 500-ročného pôsobenia na našom území vytvorila množstvo kultúrnych pamiatok, ktoré sú súčasťou nášho každodenného života. Kostoly, fary, školy, ale aj ich zariadenie a pozostalosti po ľuďoch, ktorí tvorili dejiny našej krajiny, sú súčasťou tohto vzácneho kultúrneho dedičstva. Dedičstvo po otcoch a mamách nám nie je ľahostajné, preto aj evanjelická cirkev pristupuje zodpovedne k zachovaniu týchto pamiatok. Či už sú to hmotné hnuteľné predmety alebo nehnuteľné stavby, knižná produkcia alebo archívne materiály, všetky majú cennú výpovednú hodnotu. Svedčia o našich predchodcoch, ich viere a zápasoch pre Krista na tomto svete. Toto dedičstvo chce cirkev prezentovať aj ďalej a sprístupniť ho širokej verejnosti, preto sa každý jeden cirkevný zbor stará o svoje kultúrne pamiatky. Postupuje v rámci vymedzených zákonov Slovenskej republiky a tvorí aj vlastné zákony, ktorými chce toto kultúrne dedičstvo zachovať. Zohľadňuje v nich skutočnosti, ktoré sú dôležité pre evanjelickú cirkev, aby naši potomkovia v budúcnosti vedeli, čomu sme verili, čo vyznávali a ako žili.