Môjho srdca Kráľ krásou vyniká

Pieseň Ješua nacvičili študentky EKG – Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove pri príležitosti školských Služieb Božích pred začiatkom tohtoročných veľkonočných sviatkov. Zľava: Zuzana Chalupková, Ema Beňová, Nina Mihočová a Dorota Škarupová. Hrou na klavír ich sprevádza učiteľka slovenského jazyka a speváčka KVD – Kapely Východného dištriktu Miluška Martičková. Pieseň nahrávali v priestoroch Dvorany Starého kolégia v Prešove.