200. výročia narodenia Adely Ostrolúckej

V sobotu 18.5. sa v našom cirkevnom zbore konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 200. výročia narodenia Adely Ostrolúckej.

Slovo Božie zvestoval brat dištriktuálny biskup ZD Ján Hroboň. S liturgiou poslúžili brat farár Branislav Kováč zo Zvolenskej Slatiny a domáci brat farár. S krátkym programom vystúpili aj deti, spojený spevokol CZ Ostrá Lúka a Dobrá Niva, účastníci služieb Božích si vypočuli krásnu báseň v podaní Evy Riečanovej a životný príbeh Adely Ostrolúckej, s ktorým nás oboznámila Anna Bronišová.

Po službách Božích si účastníci mohli prezrieť bannery, ktoré poskytla Matica slovenská a tak oboznámiť sa s osobnosťami štúrovskej generácie. Pred chrámom Božích si zase mohli zakúpiť hrnčeky s podobizňou Adely a Štúra, ako aj znovu-vydané CD spevokolu EFATA Život náš.

Ďakujeme Pánu Bohu za túto požehnanú slávnosť.

Pripravil: Ján Čáby