Kráľovská hudba gotiky a renesancie

Žiaci Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove, sa v stredu 26. júna 2024 zúčastnili výchovného koncertu s názvom Kráľovská hudba gotiky a renesancie v priestoroch Dvorany Evanjelického kolégia. Na koncerte sa oboznámili s kópiami hudobných nástrojov z tohto obdobia a vypočuli si hudbu, aká sa hrala kedysi na kráľovskom dvore. Po koncerte si mohli hudobné nástroje zblízka poobzerať, dotknúť sa ich, ba dokonca si vyskúšať, ako sa na nich v minulosti hralo.
Autorka: Gabriela Kundríková