„Príbeh Biblie - od tabuľky ku knihe“
Spravodajstvo

Prehliadka spevokolov BAS

V našich cirkevných zboroch sa po celý rok usilovne stretávajú a pracujú cirkevné spevokoly, aby ich členovia svojím spevom oslavovali a chválili nášho Pána. Svedomito

Čítať viac »
Spravodajstvo

Zbierka na projekt: “Prázdna stolička”

Výstava Prázdna stolička je výsledkom školského projektu učiteľov Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove (EKG) o pátraní po osudoch žiakov židovského pôvodu vylúčených  v školskom roku 1940/1941 zo školy. Učitelia Mgr.

Čítať viac »

Ambícia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku je trojaká. Pochádza z najranejších čias cirkvi ako vzácne poznanie, že pre toto chce mať Pán Ježiš Kristus cirkev na svete.

  • Predovšetkým prinášať ľuďom aktuálnej doby, či už sú to jej členovia alebo sekulárni ľudia, zrozumiteľným a pravdivým spôsobom radostnú správu o záchrane človeka v Ježišovi Kristovi a o novom živote, ktorý je v Ňom.
  • Tiež prakticky slúžiť v mene Kristovej lásky všetkým tým, ktorí pomoc a službu potrebujú.
  • A napokon budovať spoločenstvo, v ktorom panujú vrúcne vzťahy, schopné jednotlivých ľudí niesť a sprostredkovať im skúsenosť lásky, dôvery a prijatia.


Ani na chvíľu nechceme zľaviť z týchto ambícií, ktoré skutočne zdobia cirkev a tvoria jej autentické poslanie vo svete. Nechceme ich vymeniť za nič pragmatické, ploché a formálne. Aj to je reformačnou hodnotou a postojom slovenského evanjelictva.