Milan Portik

Vždy hľadáme odpovede na otázky: Kto som?, Čo chcem?, Kam smerujem? Myslím si, že evanjelická cirkev dáva jasnú odpoveď a takisto má nezastupiteľné miesto pri budovaní a napredovaní spoločnosti.