Ivan Eľko

Pozývam všetkých evanjelikov, aby sme spolu vyznávali autentický biblický odkaz zhrnutý reformátormi do troch SOLA (iba): Kristus, viera a milosť.