Spoločenstvo evanjelických žien

Ženy sú vzácny Boží dar. Veľa dávajú – vo vzťahu, v rodine, v práci, v priateľstvách – a málokedy si vedia dopriať. Pokladáme za dôležité, aby mali svoj bezpečný priestor – kde sa zdieľajú, povzbudzujú a vzdelávajú. Iba tá spoločnosť, ktorá dbá na to, aby sa ženy mohli rozvíjať – rastie.

Spoločenstvo evanjelických žien tvoria ženy, ktoré majú svoj duchovný domov v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Spája nás presvedčenie, že môžeme dôverovať realite Božej lásky voči nám. Že sa nemusíme podriaďovať ani strachu, ani pýche. Ale naopak, môžeme sa stať Božím obrazom – žiť ako oslobodené. Žiť odvážne, s úctou voči ľuďom a zodpovedne voči svetu a s nádejou.

Chceme vytvoriť špeciálne miesto pre ženy v cirkvi. Pre tie, ktoré v cirkvi veľa slúžia a pracujú – aby mali chvíle, kedy si oddýchnu, načerpajú novú silu, odvahu a chuť do ďalšej služby. Ale aj pre tie, ktoré potrebujú povzbudenie a pomoc v rôznych krízových situáciách. Takisto pre tie, ktoré sa chcú zdieľať, vzdelávať a rozvíjať. Ale aj pre tie, ktoré to ešte s vierou v Boha nemajú celkom jasné, ale chcú sa pýtať a objavovať a skúšať – čo všetko viera v Boha v živote prináša a mení. Pre tie, ktoré žijú v dlhoročných vzťahoch, aj pre tie, ktoré z rôznych príčin kráčajú životom samé…

Organizujeme inšpiratívne stretnutia, vzdelávacie semináre, tvorivé aktivity. Vydali sme knihu Reformácia po praslici a vyšili obrazy vyšívanej histórie. V cirkevných zboroch a na úrovni ECAV pomáhame pri organizácii rôznych podujatí. Vzdelávame mamičky, inšpirujeme ženy k dobrovoľníckej návštevnej službe, sprevádzame ženy v náročných krízových situáciách života. Zabezpečujeme pomoc a pastorálnu starostlivosť. Venujeme sa ženám v rámci celého vekového spektra – od mladých mamičiek až po ženy, ktoré žijú posledné roky svojho života.

Ženy sú vzácny Boží dar. Veľa dávajú – vo vzťahu, v rodine, v práci, v priateľstvách – a málokedy si vedia dopriať. Pokladáme za dôležité, aby mali svoj bezpečný priestor – kde sa zdieľajú, povzbudzujú a vzdelávajú. Iba tá spoločnosť, ktorá dbá na to, aby sa ženy mohli rozvíjať – rastie. Spoločnosť, ktorá o ženy nedbá a iba využíva ich potenciál, chradne. Stráca iskru a cieľ.