Muž ako hlava rodiny

Byť hlavou rodiny znamená milovať svoju rodinu, chrániť svoju rodinu, starať sa o svoju rodinu, chcieť mnoho obetovať pre svoju rodinu, modliť sa za svoju rodinu a privádzať ju k Pánu Bohu.

Muž ako hlava rodiny… muž ako hlava cirkevného zboru. Pýtam sa a premýšľam nad tým, či to tak skutočne aj je? Sú muži hlavami svojich rodín? Sú muži hlavami svojich cirkevných zborov? Som ja hlavou svojej rodiny? Som hlavou svojho cirkevného zboru? Myslím si, že je dobré, ak si my muži raz za čas položíme tieto otázky. A chvíľu nad nimi dokážeme aj uvažovať.
Byť hlavou rodiny znamená milovať svoju rodinu …chrániť svoju rodinu …starať sa o svoju rodinu …chcieť mnoho obetovať pre svoju rodinu …modliť sa za svoju rodinu …privádzať ju k Pánu Bohu. Byť hlavou cirkevného zboru znamená milovať svoj cirkevný zbor …chrániť svoj cirkevný zbor …starať sa o svoj cirkevný zbor …chcieť aj čosi obetovať pre svoj cirkevný zbor …modliť sa za svoj cirkevný zbor.
Apoštol Pavol v 1Tim 2,8 hovorí: „Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste.“ Skutočne? Na každom mieste? Aj v práci? Aj v aute? Aj na záhrade? Aj s deťmi v detskej izbe či na vrchole zdolaného kopca? Áno, presne. Pán Boh to odo mňa chce ako od hlavy rodiny. Chce, aby som sa modlil za svoju manželku, za svoje deti …aby som ich vedel milovať a bol im tým najlepším príkladom vo viere v Pána Boha. A toto odo mňa Pán Boh chce aj vo vzťahu k cirkvi a cirkevnému zboru, ktorého som členom. Chce, aby som sa modlil za svoj cirkevný zbor …aby som ho vedel milovať a bol príkladom viery aj pre iných.
Aj preto je dôležité, aby sme sa my muži stretávali k spoločným modlitbám, k štúdiu Božieho slova i vzájomnému povzbudzovaniu vo viere. Preberme zodpovednosť za svoje rodiny aj za cirkevné zbory, do ktorých patríme. Starajme sa, bojujme, modlime sa. Veď k tomu sme Pánom Bohom povolaní.