Významní evanjelici vo vede

Obsah

Leonard Stöckel

Leonard Stöckel bol učiteľ, teológ a slovenský humanistický spisovateľ. Narodil sa v roku 1510 v Bardejove a zomrel tiež v bardejove 7. júna 1560. Študoval v Košiciach, Vratislave a Wittenbergu, kde sa osobne priatelil s Martinom Lutherom a Filipom Melanchtonom. Pôvodne nastúpil ako rechtor školy v Eislebene, potom sa však na žiadosť rodného mesta Bardejov vrátil, aby tu nastúpil na miesto riaditeľa latinskej mestskej školy. Napísal niekoľko učebníc a spis Leges scholae Bartfensis (1540), ktorý je najstaršou písomnou pedagogickou prácou na Slovensku. Je označovaný za učiteľa Uhrov. Šíril myšlienky reformácie v severnom Uhorsku a stál pri zrode spisu Confessio pentapolytana (vyznanie piatich miest), ktorým sa slobodné kráľovské mestá Košice, Levoča, Bardejov, Prešov a Sabinov prihlásili k reformácii.

Leonard Stockel

Ján Jesenius

Ján Jesenius bol slovenský lekár, vedec a politik. Narodil sa 27. decembra 1566 vo Vroclavi, hoci jeho korene siahajú do slovenskej obce Turčianske Jaseno. Študoval filozofiu a medicínu vo Wittenbergu, Lipsku a Padove. Pôsobil ako rechtor Karlovej Univerzity v Prahe. Tu v roku 1600 vykonal aj prvú pitvu ľudského tela v českých krajinách. Bol lekárom cisára Rudolfa II. V roku 1618 navštívil Bratislavu, aby ako vyslanec českých evanjelikov zabránil zvoleniu Ferdinanda II. Za uhorského kráľa. Po bitke na Bielej hore a nástupe Ferdinanda II. bol zatknutý a za účasť na protihabsburgskom povstaní odsúdený na smrť. Spolu s ďalšími 27 českými pánmi bol popravený na Staromestskom námestí v Prahe 21. júna 1621.

Jan Jesenius

Matej Bel

Matej Bel bol uhorský polyhistor, encyklopedista, filozof, evanjelický kňaz, priekopník slovenského osvietenstva a jeden z najvýznamnejších európskych vedcov 18. storočia. Je považovaný za zakladateľa modernej vlastivedy v Uhorsku. Venoval sa všetkým vtedy rozšíreným vedeckým disciplínam a písal poéziu i duchovné piesne. Jeho životným dielom je Historicko-zemepisný poznatok o súvekom Uhorsku – dielo, ktoré obsahuje zemepisné, národopisné, historické a prírodovedecké poznatky z niektorých uhorských stolíc. Narodil sa 24. marca 1684 v Očovej a zomrel 29. augusta 1749 v Bratislave vo veku 65 rokov. Po smrti ho nazývali Magnum decus Hungariae (doslova Veľká ozdoba Uhorska).

Matej Bel

Milan Rastislav Štefánik

Milan Rastislav Štefánik bol 1. minister vojny Dočasnej vlády česko-slovenskej. Narodil sa 21. júla 188 v Košariskách v rodine evanjelického farára. Žil v Paríži, kde publikoval odborné články z oblasti fyziky a astronómie. V rámci svojej vedeckovýskumnej práce precestoval mnoho krajín. Ako vynálezca je autorom trakov, skladacej fajky či dáždnika. Počas 1. svetovej vojny sa vypracoval z pozície pilota až na generála. Spolu s E. Benešom a T. G Masarikom presadzoval medzi špičkami európskej politiky samostatný spoločný štát Slovákov a Čechov a po jeho založení sa stal 1. ministrom vojny. Tragicky zahynul vo veku 38 rokov dňa 4. mája 1919 v Moste, kam sa zrútilo jeho lietadlo, ktorým sa po dlhom čase vracal na Slovensko.

Milan_Rastislav_Stefanik