12. číslo Evanjelického Posla spod Tatier

Milí čitatelia Evanjelického posla spod Tatier. Tento týždeň vyšlo nové, už dvanáste číslo. Prináša rozhovor s historičkou a spisovateľkou Norou Baráthovou pri príležitosti jej životného jubilea, ale aj pri vydaní jej novej knihy Päť dní pre náhodu. Sestra Nora je dlhoročnou autorkou a podporovateľkou vydavateľstva Tranoscius, a aj touto formou jej za jej dielo a podporu ďakujeme. K jej jubileu jej aj takto prajeme zdravie a Božie požehnanie. V novom Posle je viacero odkazov na knižné novinky vydavateľstva, z čoho sa veľmi tešíme a pozývame vás k ich čítaniu. Ale, samozrejme, nájdete v ňom mnoho správ z diania v našich cirkevných zboroch, zaujímavé výročia, pozvánku na Evanjelický deň do Ružomberka či pokračovanie kurzu viery, biblického štúdia a domáce pobožnosti. Pre deti sme priniesli pred prázdninami ochutnávku júnovej Dúhy. Aj v tomto čísle nájdete kalendár podujatí na najbližšie dva týždne, ale aj program v médiách či pozvanie na Semfest. Veríme, že vás správy z našich cirkevných zborov povzbudia, pozvania na podujatia inšpirujú a duchovné zamyslenia prinesú požehnanie a privedú k zamysleniu. Želáme príjemné čítanie.