5. vedecká konferencia „Smrť v tranzite“

V piatok, 31. mája 2024 sa na EBF UK v Bratislave konala posledná, 5. vedecká konferencia na tému „Smrť v tranzite“. Hoci pôvodne boli plánované štyri konferencie, pri poslednej sa objavila otázka a aj túžba, že ak je účastníkom spolu v porozumení tak dobre, prečo by sme skončili. „Táto téma bola, je a zostane zaujímavá a bojím sa, že táto téma nás prežije“, povedal pán profesor Imrich Peres počas zhodnotenia konferencie. Ďalej dodal: „Nebudeme a ani nemôžeme kapitulovať; ona je súčasťou nášho života, patrí k nám, s ňou sa môžeme len zmieriť alebo vysporiadať vo viere a v ľudskej nádeji, že aj keď ľudský život končí, ako sme sa o tom z rôznych hľadísk rozprávali, predsa len je tu výhľad na zachovanie spomienky, alebo pamiatky. V tajnosti srdca prechovávame nádej, že niečo z našej existencie prechádza do transcendentna, do eschatonu. Ako to presne bude, môžeme o tom snívať, môžeme o tom hovoriť. Ten najnákladnejší moment našej budúcnosti je v tom, že veríme v Pána Boha a že sme skrytý v Jeho mene.“

Pán profesor Peres sa poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto série konferencií a zdieľali sa s výsledkami svojich výskumov. Cieľom všetkých konferencií bolo sa zamerať na tému nie iba z jedného pohľadu. A tento cieľ sa naplnil. Odzneli bohaté a cenné prednášky z teologického, filozofického, militaristického, lekárskeho, psychologického, ale aj cirkevno-praktického hľadiska. Všetky príspevky boli obohacujúce a veľmi zaujímavé. To je zároveň aj výzvou, aby sa tento výskum nezastavil, ale pokračoval v ešte širšom rozsahu. A vďaka tomu sa môžu ozrejmiť ešte aj ďalšie skutočnosti smrti a jej prežívania.

„Náš život je ako bábka na prstoch. Stvoriteľ nás ako Veľký Umelec stvoril a nami hýbe, dokedy chce. A keď naplníme naše poslanie a On nás zloží, tým aj naša funkcia na svete končí“, boli záverečné slová pána profesora Peresa, ktoré uviedla vo svojej práci jedna jeho doktorandka a ktoré na neho silno zapôsobili. Je to vedomie a pokora, s akou máme svoj život i našu smrť vo viere a poslušnosti prijímať. Je to silná zvesť, ktorá bude v účastníkoch konferencií ešte dlho rezonovať.

Marcela Kmeťová
Katedra Novej zmluvy EBF UK