Gotická cesta na Gemeri a Malohonte opäť otvára brány pre návštevníkov

Jedenásť z dvanástich kostolov, ktoré sú držiteľmi prestížnej značky Európske dedičstvo, už po druhý krát sprístupní svoje krásy záujemcom cez letnú sezónu. Vďaka podpore Košického a Banskobystrického samosprávneho kraja turisti nájdu kostoly otvorené vo fixných otváracích hodinách.

V okresoch Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota nájdeme veľké množstvo sakrálnych pamiatok, ktoré svojou hodnotou patria medzi to najkvalitnejšie, čo stredoveké umenie na Slovensku ponúka. V interiéroch sa nachádzajú vzácne freskové maľby, ktorých história siaha do 13. a 14. storočia. Príbeh výmaľby stien kostolov je spätý so šľachtickými rodmi, nemeckou banskou kolonizáciou, diplomatickými stykmi s vtedajšími talianskymi mestskými štátmi či neskoršou reformáciou. Biblické či svetské umelecké rozprávanie na stenách týchto pamiatok aj dnes prinášajú nielen kultúrny či umelecký zážitok, ale aj duchovnú hĺbku.

Združenie Gotická cesta, v spolupráci s cirkevnými zbormi, farnosťami a samosprávami za finančnej podpory Košického samosprávneho kraja cez program Terra Incognita a Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja nadväzuje na minuloročný úspech pravidelných otváracích hodín počas letných mesiacov, kedy kostoly navštívilo vyše 9 tisíc ľudí.

”Štyri vzácne kostoly v Košickom kraji a osem kostolov v Banskobystrickom kraji získali titul Európske dedičstvo ako prvé na Slovensku, preto by bola škoda nechávať ich za zamknutými dverami. Za Košický kraj môžem povedať, že postupne pracujeme na tom, aby sme vzácne sakrálne klenoty sprístupnili čo najväčšiemu počtu návštevníkov. V aktuálnej dotačnej výzve Terra Incognita sme vyčlenili prostriedky na dobudovanie infraštruktúry pre návštevníkov, konkrétne toaliet. Kostoly tiež v blízkej budúcnosti dostanú stálych sprievodcov v určených hodinách a k dispozícii budú aj virtuálni sprievodcovia.”

Návštevníkov budú od 15. júna do 14. septembra čakať otvorené dvere Štítnického okruhu Gotickej cesty počas fixných hodín v okrese Rožňava v evanjelických kostoloch v Štítniku, Koceľovciach a Ochtinej, taktiež v kostole reformovanej cirkvi v Plešivci počas celého týždňa od pondelka do soboty od 9:00 do 16:00. V okresoch Revúca a Rimavská Sobota v Jelšavskom a Rimavskom okruhu sa záujemcovia dostanú do evanjelických kostolov v Rimavskom Brezove, Kyjaticiach, Kraskove a Kameňanoch, katolíckych kostolov v Šiveticiach a Chyžnom od 1. júla do 31. augusta od stredy do soboty od 10:00 do 16:00. Katolícky kostol v Rákoši sa dá navštíviť v sobotu od 10:00 do 16:00, inokedy sa odporúčame na prehliadku objednať vopred. Kostol v Rimavskej Bani je z dôvodu prebiehajúcej obnovy pre verejnosť dočasne zatvorený. Sprievodné slovo k prehliadke interiéru bude dostupné vo vybraných kostoloch, na všetkým miestach je k dispozícii audiosprievodca, ktorý sa otvára cez QR kód. Vstupné do všetkých pamiatok je dobrovoľné a ostáva miestnemu cirkevnému zboru na údržbu kultúrneho dedičstva.

“V roku 2022 sme sa získaním značky European Heritage Label vydali na dlhú cestu, ktorá, verím, vedie k uchovávaniu a propagácii tohto jedinečného kultúrneho dedičstva a zároveň k rozvoju regiónov Gemer a Malohont. V súvislosti s kostolmi finančne podporujeme priamo viaceré aktivity, napríklad sprístupnenie kostolov  v pravidelných časoch, získali sme z Medzinárodného Vyšehradského fondu zdroje na realizáciu webu gotickefresky.sk, alebo propagujeme kostoly napríklad organizáciou podujatí.” uviedol Ondrej Lunter, predseda Banskobystirckého samosprávneho kraja.

Doplnkovými službami kraje zvyšujú dostupnosť destinácie, počas všetkých sobôt v sezóne možné absolvovať Štítnický okruh komfortne 22 miestnym mikrobusom. Nástup je v Plešivci na železničnej stanici o 8:40 hod, lístky sa dajú kúpiť cez  www.vylety.kosiceregion.com. Ak sa návštevníkom nepodarí zavítať do regiónu, chrámy si môžu prezrieť aspoň virtuálne cez www.gotickefresky.sk.

“Teší nás, že spoločnou prácou všetkých partnerov môžeme pokračovať v prezentácii nášho výnimočného dedičstva aj ďalšiu sezónu. Pozývame všetkých, ktorí radi cestujú v čase a objavujú nepoznané klenoty našej krajiny,“ doplnil Peter Palgut zo združenia Gotická cesta.

Aktuálne informácie o gotických kostoloch, prípadne podujatiach súvisiacich s kostolmi v regióne Gemer a Malohont sú k dispozícii na webe www.gotickacesta.sk a tiež na FB profile Gotická cesta, prípadne profiloch krajských organizácií cestovného ruchu Košice región turizmus a Za horami za dolami či OOCR Gemer.

za tím Gotickej cesty Peter Palgut, podpredseda združenia