Mediálny program: 20.6. – 4.7.2024

ROZHLAS

ŠTVRTOK – 20. jún
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

SOBOTA – 22. jún
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

Rádio Devín
Nad Slovom 17.00 – 17.58
Moderuje: Bohdan Hroboň, riaditeľ Centra kresťanského vzdelávania v Martine

NEDEĽA – 23. jún
 Rádio Slovensko
Hosť nedeľného Dobrého rána 08.05 – 08.29
Opri sa o mňa 10.05 – 10.50
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 22.19 – 22.57

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

ŠTVRTOK – 27. jún
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

SOBOTA – 29. jún
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

NEDEĽA – 30. jún
Rádio Slovensko
Hosť nedeľného Dobrého rána 08.05 – 08.29
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 10.05 – 10.41
Opri sa o mňa 22.19 – 22.57

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Východ
Božie mlyny 06.15 – 07.00

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

TELEVÍZIA

 ŠTVRTOK – 20. jún
:2 Kým je život, ostáva nádej 13.20 – 14.11 Životné príbehy asýrskych kresťanov 

NEDEĽA – 23. jún
:2 Prenos Služieb Božích z Evanjelického dňa v Ružomberku 10.00 – 11.30
Kazatelia: biskupi Ivan Eľko a Peter Mihoč
Kantorka: Anna Sabuchová
Piesne: 211, 456, 478, 468, 263

Orientácie 14.00 – 14.26
Slovo 19.50 – 19.55
Sofiina voľba / film 21.40 – 00.10 Podľa románu Williama Styrona o hrôzach koncentračného tábora

PONDELOK – 24. jún
:2 Skon Paľa Ročku 10.20 – 11.08 Na motívy poviedky Boženy Slančíkovej-Timravy
Slobodní 14.40 – 16.00 Príbeh kresťanských disidentov Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla 

UTOROK –  25. jún
:2 Hitler a požiar Reichstagu 20.10 – 21.00

ŠTVRTOK – 27. jún
:2 Dr. Milan Hodža 13.30 – 14.04

Sobota– 29. jún
Sviatok apoštolov Petra a Pavla
:2 Služby Božie pri príležitosti Dní Dr. Milana Hodžu
Prenos z evanjelického kostola v Sučanoch 10.00 – 11.30
Kazateľ: Martin Škarupa, zborový farár Sučany
Liturgujú: Eva Škarupová Lašáková,  zborová farárka Sučany, Daniel Beňuch, zborový farár Ružomberok
Kantorka: Jarmila Hanáková
Piesne: 211, 462 (M. M. Hodža), 199 (M. M. Hodža), 562, A 68, 263

NEDEĽA, 30, jún
:2 Orientácie 14.00 – 14.26
Slovo 19.50 – 19.55

Pripravila: Emília Mihočová