Prehliadka spevokolov BAS

V našich cirkevných zboroch sa po celý rok usilovne stretávajú a pracujú cirkevné spevokoly, aby ich členovia svojím spevom oslavovali a chválili nášho Pána. Svedomito sa pripravili i na každoročne sa opakujúce milé podujatie pod názvom „Prehliadka spevokolov bratislavského seniorátu.“ 9. júna 2024 sa v hosťujúcom cirkevnom zbore Pezinok prehliadky zúčastnilo 6 spevokolov.

V príjemnej atmosfére tamojšieho kostola sa mohli poslucháči vcítiť do krásy zborového spevu, do radosti zo spievania na oslavu Hospodina i do mohutného posolstva organovej hudby. To všetko vo vzájomnom spoločenstve veriacich sŕdc.

Koncert sa začal úvodným Prelúdiom J. A. Guilaina Suite du II. ton v podaní organistky Ingrid Bubeníkovej. Následne privítal všetkých prítomných domáci farár Vladimír Kmošena. Po prosbe „aby boli požehnané všetky spevy, ktoré zaznejú v tomto chráme“ sa celý kostol rozozvučal celým plénom spievanou piesňou z evanjelického spevníka “Bože veľký, milostivý“ za organového sprievodu Janka Siromu. Prehliadku sprevádzala sprievodným slovom Anna Predmerská.

Prvým účinkujúcim bol Ekumenický spevácky zbor zo Sládkovičova s dirigentkou Martinou Kajanovou. Zbor pôsobí viac ako 10 rokov v domácom cirkevnom zbore, ale aj hosťujú pri iných príležitostiach. Svieži a radostný prejav Sládkovičanov vystriedal  spevokol Fós s dirigentkou Ruženou Urbanovou Valenskou. Prišli z CZ Horné Saliby. Spevokol oslavuje 20-te výročie založenia a svojim spevom chcú prinášať svetlo evanjelia do ľudských sŕdc. Spevokol ALIS, pod dirigentským vedením Yelizavety Yanko z CZ Bratislava Staré mesto, bol na prehliadke nováčikom. Vznikol z iniciatívy mladých mamičiek, ktoré rady spievajú. Je to ženský zbor s kultivovaným prednesom a v jeho prejave cítiť nadšenie a radosť zo spevu.

Na takúto radosť nadviazal i duchovný príhovor spirituála EBF UK Ivana Belanjiho, ktorý sa pre chorobu nemohol podujatia zúčastniť, ale jeho úvahu prečítala A. Predmerská. Na základe textu z proroka Sofoniáša 3, 17 vyzval prítomných, aby spievali a tak oslavovali Hospodina, lebo Hospodin má radosť zo spevu a hudby. Máme sa pripojiť k Božej piesni, lebo náš Boh, v Ježišovi Kristovi, plesá nad nami s prespevovaním a obnovuje nás vo svojej láske. A kvôli Jeho piesni máme aj my to privilégium spievať.

Po tejto radostnej výzve nasledovalo vystúpenie Slovenského evanjelického a. v .cirkevného zboru z Prahy pod vedením dirigenta Vladimíra Kopáčika. Hostia z Prahy sú 11-členným miešaným zborom rôznych národností a denominácií. Pôsobia v domácom zbore v rámci liturgického roka, ale aj na mnohých iných podujatiach. Táto zahraničná účasť bola zaujímavým a výborným obohatením prehliadky. Spevokol Ratolesť z Horných Zeleníc s dirigentom Igorom Kilianom, ktorý je zároveň i kantorom a organistom, nadväzuje na tradíciu spevokolov v CZ. Účinkujú na mnohých podujatiach a tešia sa zo svojej práce, ktorú neustále skvalitňujú. Prehliadku svojim vystúpením uzavrel domáci spevokol Stafides s dirigentkou Alenou Nagyovou. Má 20 členov a pôsobí viac ako 10 rokov doma i ako hosť na mnohých podujatiach.

Spojením všetkých účinkujúcich členov do jedného veľkého zboru pod vedením Aleny Nagyovej a spevom spoločnej piesne z ES 355 „Oslavuj Pána“ v úprave M. Jašurdovej, sa umocnila túžba po oslave Hospodina.

Ďakovaním Hospodinovi za prežitie plnohodnotného popoludnia sa Andrea Lukačovská, zborová farárka zo Sládkovičova, rozlúčila s účinkujúcimi a všetkými prítomnými. Poďakovala sa i domácemu CZ za výbornú organizáciu, milé pohostenie i vytvorenú atmosféru počas celého podujatia. Ubezpečila všetkých, že Ježiš nás stále miluje.

Záverečným postlúdiom od S. K. Elerta “Nun danket alle Gott“, v podaní Vladimíra Kopáčika, sa ukončilo toto krásne a duchovne bohaté stretnutie.

 

Zapísala Jana Noemi Feketeová