Mediálny program: 28.3.-11.4.2024

ROZHLAS
ŠTVRTOK, Zelený – 28. marec       
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00
PIATOK, Veľký – 29. marec
Rádio Slovensko
Pašiové Služby Božie z evanjelického kostola v Bardejove 9.05 – 10.15
Kazateľ: Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV
SOBOTA, Biela – 30. marec
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00
Rádio Devín
Táňa Kusá: Pustovník Bazil Veľký 10. 00 – 10.58
Nad slovom 17.00 – 17.58
NEDEĽA, Veľkonočná – 31. marec
Rádio Slovensko
Hosť nedeľného Dobrého rána 08.05 – 08.29
Opri sa o mňa 10.00 – 10.50
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 22.19 – 22.57
Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00
J. Gembický/H. Rodová: Zvonenie storočiami  12.00 – 12.58
ŠTVRTOK – 4. apríl
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00
SOBOTA – 6. apríl 
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00
NEDEĽA – 7. apríl 
Rádio Slovensko
Hosť nedeľného Dobrého rána 08.05 – 08.29
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 10.05 – 10.41
Opri sa o mňa 22.19 – 22.57
Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00
Regina Východ
Božie mlyny 06.15 – 07.00
ŠTVRTOK – 11. apríl 
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEVÍZIA 
ŠTVRTOK, Zelený – 28. marec
:2 Veľké šťastie /film 17.05 – 17.54 Podľa novely Boženy Slančíkovej-Timravy
PIATOK, Veľký – 29. marec 
:1 Prenos Pašiových služieb Božích z evanjelického kostola v Poltári 10.00 – 11.30
Kazateľ: Ivan Lukáč, námestný farár
Syn Boží / film  22.05 – 00.17
:2 Sviatočné slovo 19.50 – 19.55 Evy Oslíkovej, evanjelickej farárky v Modre
Posledná večera / dok. film 20.05 o rekonštrukcii najznámejšieho obrazu Leonarda da Vinciho – Poslednej večere s akademickým maliarom Stanislavom Lajdom
O bohoch a ľuďoch / film  22.30 – 00.27
SOBOTA, Biela – 30. marec 
:2 Sagrada família: Gaudího výzva 15.10 – 16.02
NEDEĽA, Veľkonočná – 31. marec 
:2 Orientácie 12.40 – 13.05
Sviatočné slovo RKC 19.50 – 19.55
TA3
Televízny prenos služieb Božích 10.00 – 11.00 z evanjelického kostola Bratislava-Dúbravka
Kazateľ: Libor Bednár