O zrekonštruovanej kancelárii z rekonštruovanej kancelárie

V roku 2023 sa nám v cirkevnom zbore Ratkovské Bystré podarilo niekoľko menších, aj väčších výziev. Jednou z nich bola aj rekonštrukcia kancelárie pri farskom úrade. Kancelária farského úradu je taktiež veľmi dôležitým miestom. Tu totiž riešime úradné záležitosti zboru a rovnako aj prijímanie pastorálnych stránok. Je teda dôležité, aby priestor kancelárie pôsobil čo najpríjemnejším dojmom.

Naša kancelária už však má svoje roky a mnoho vecí bolo nutné riešiť. Na stenách kancelárie sa nachádzali rôzne trhliny. Rovnako aj vstup do kancelárie a okno už potrebovali renováciu. Podarilo sa nám dokonca rekonštruovať elektro-inštaláciu, ktorá nespĺňala aktuálne požiadavky.

Vďaka patrí najmä firme „ Maroš Cibuľa stavebné práce“. Okrem spomenutých vecí sa vykonalo aj znižovanie stropov, čo spolu s výmenou okna a dverí prispelo k efektívnejšiemu udržiavaniu tepla v zimných mesiacoch. K celému dojmu prispela aj výmena podlahy.
Výsledkom je skrášlený priestor kancelárie, ktorý iste pôsobí príjemným dojmom. Veríme, že práce, ktoré sa vykonali, budú ocenené tým, že tento priestor bude slúžiť s Božím požehnaním svojmu účelu.

Touto cestou chceme poďakovať firme „Maroš Cibuľa stavebné práce“, ktorá práce vykonala. Jednanie s nimi bolo príjemné a na úrovni. Všetko sme riešili bez akýchkoľvek starostí. Ďakujeme za profesionálny prístup, ktorý prejavili aj pri tejto úlohe. Na základe skúseností verím, že budeme môcť spolupracovať aj do budúcnosti.
Naše poďakovanie patrí aj Združeniu evanjelických duchovných (ZED) a nemeckým partnerom, ktorí nám prispeli sumou 5.000 €. Bez ich štedrosti by sme nič zo spomenutého nemohli vykonať. Náš cirkevný zbor nemá toľko finančných prostriedkov, aby sa sám mohol púšťať do takýchto prác. Aj z tohto dôvodu je štedrosť ZED a nemeckých partnerov veľmi dôležitou súčasťou tohto úspešného projektu.

Zároveň aj táto spolupráca je krásnym dokazovaním Biblických slov v praxi. Prvé cirkevné zbory kresťanskej cirkvi predsa tak fungovali. Zbory, ktorým sa darilo vykonávali zbierky a spoločne pomáhali bratom a sestrám v zboroch, v ktorých to potrebovali. Aj týmto sa dokazovala súdržnosť, ktorá bola spoločným znakom viery a lásky, ktorú prízvukoval sám Kristus. Napokon, „všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje“.  Tak tomu bolo aj teraz. Kresťanská spolupatričnosť a láska, ktorej nás Kristus učí sa prejavuje aj dnes a to aj cez hranice cirkevného zboru, ba dokonca aj cez hranice krajiny.

Ďakujeme ešte raz všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k novému vzhľadu kancelárie a v neposlednom rade Pánu Bohu za zdar pri celej práci, ktorú Pán Boh požehnával. Aj tieto slová mohli byť písané z priestorov novozrekonštruovanej kancelárie.

Mgr. Vladimír Vančík, zborový farár CZ ECAV Ratkovské Bystré