Mediálny program: 6. – 20.6.2024

ROZHLAS

ŠTVRTOK – 6. jún
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

SOBOTA – 8. jún
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

NEDEĽA – 9. jún
 Rádio Slovensko
 Hosť nedeľného Dobrého rána 08.05 – 08.29
Opri sa o mňa 10.05 – 10.50)
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 22.19 – 22.57

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

ŠTVRTOK – 13. jún
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

SOBOTA – 15. jún
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

NEDEĽA – 16. jún
Rádio Slovensk
Hosť nedeľného Dobrého rána 08.05 – 08.29

Rozhlasový prenos služieb Božích
z evanjelického kostola v Liptovskom Mikuláši 9.05-10.00
Kazateľ: Jozef Havrila ml., námestný farár
Kantorka: Andrea Gärtnerová
Čísla piesní: 207, 484, 203, 649, A 61
V programe: báseň, vystúpenie spevokolu, sólový spev
Hudobný sprievod: LUANA, inštrumentálne trio – organ, flauta, violončelo

Osudy, ktoré písalo 20. storočie 10.05 – 10.41
Opri sa o mňa 22.19 – 22.57

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Východ
Božie mlyny 06.15 – 07.00

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TELEVÍZIA

ŠTVRTOK – 6. jún
:2 Moja misia 13.25 – 13.51

PIATOK – 7. jún
:2  Memorandum národa slovenského 13.10 – 13.46 

NEDEĽA – 9. jún
:2 Televízny posol 14.00 – 14.26
Slovo 19.50 – 19.55 Lenky Sedláčkovej, farárky v Senici-Čáčove

PONDELOK – 10. jún
:2 Televízny posol / repr. 09.30 – 09.55

UTOROK – 11. jún
:2 Banksy a smutné dievčatko 21.05 – 21.57

STREDA – 12. jún
:2 GEN.sk / Anton Srholec 21.45 – 21.58
Denník Anny Frankovej 22.55 – 00.20

ŠTVRTOK – 13. jún
:2 Moja misia 13.20 – 13.46 

NEDEĽA – 16. jún
:2 Orientácie 14.00 – 14.26
Slovo 19.50 – 19.55

 

PRIPRAVILA: Emília Mihočová