Televízny Posol, 9.6. o 14:00 na :2

V dnešnej relácií spoznáme príbehy tých, ktorí nezištne pomáhajú meniť životy druhým. Takáto pomoc blížnemu môže mať rôzne podoby. Náš prvý príbeh je príbehom bývalého väzenského dozorcu Michala. Dlhé roky slúžil v rôznych väzeniach po celom Slovensku. Dnes pomáha odsúdeným, mladistvým v ústavoch, aj bežným študentom prežiť samotu, nenávisť, zlobu, úzkosť, či bezradnosť. Ľudia bez domova sú všade okolo nás, stretávame sa s nimi na uliciach či námestiach. Nie každý z nich ale dostal druhú šancu. A to je aj jedno z hlavných poslaní vyštudovaného herca Patrika a jeho Divadla bez Domova. V Evanjelickom dome starostlivosti v Bratislave malo dobrovoľníctvo vždy svoje pevné miesto aj uplatnenie. Starať sa o druhých, ctiť si starších, pomáhať im, navštevovať ich v chorobe, v samote, v smútku či chudobe. Dobrovoľníci zo stredných škôl chodia navštevovať klientov zariadenia a to bude náš posledný dnešný príbeh.