Modlitby SDM 2024 pokračujú

Svetový deň modlitieb 2024 sa niesol v znamení výzvy apoštola Pavla z listu Efezanom 4:1-3:„Prosím vás, znášajte sa navzájom v láske“. Pripravili ho kresťanky z Palestíny. Dúfame, že k modlitbovej reťazi sa opäť osobne pripojilo čo najviac kresťanov z celého sveta, čo sa však dozvieme až po spracovaní všetkých údajov z dotazníkov, ktoré prídu do centra SDM v New Yorku. V dôsledku COVIDu – 19 sa bohoslužby výrazne obmedzili na on line priestor a ešte sa všade nevrátili do pôvodnej prezenčnej formy pred pandémiou. Dobrou správou sú štatistiky, ktoré nám poskytol Medzinárodný výbor SDM za rok 2023. Účasť potvrdilo 146 krajín zo 7 regiónov, bohoslužba bola preložená do 89 jazykov, prítomných bolo 926 602 účastníkov na 15 220 bohoslužbách SDM.
Virtuálny priestor, ktorý sme sa rýchlo naučili v dôsledku pandémie používať, nám veľmi pomohol a povzbudil nás aj pri príprave tohtoročného SDM. Mohli sme si pozrieť streamované ekumenické bohoslužby z rôznych kútov sveta, cirkví a kresťanských spoločenstiev a organizácií. Veľmi silným zážitkom bola modlitba Pánova Otče náš v Aramejčine, hlavný biblický text, modlitby, životné príbehy aj iných jazykoch ako v angličtine, španielčine či francúzštine, ale aj globálna on line vzájomná konverzácia národných výborov k SDM 2024. Modlitbová bohoslužba bola streamovaná napr. z Kene, s časovým predstihom z Kanady, Spojeného kráľovstva – Bangoru, Austrálie, Nemecka a aj zo Slovenska z Kremnice a pod.. Rovnako sme si mohli vypočuť a naučiť sa piesne naspievané Medzinárodným virtuálnym zborom SDM, detským speváckym zborom z Tasmánie, rôznych speváckych skupín najmä v angličtine a tiež v našom slovenskom preklade naspievané z Kysáča Vladimírom Gabrielom Lovásom z Vojvodiny. Spoločne sme prosili, aby nás Boh nádeje naplnil všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa naša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého (Rim 15,3), že naša práca v Pánovi a naše modlitby nie sú márne.
Modlitbovou bohoslužbou SDM 2024 sa však náš modlitbový zápas nekončí. Prosme naďalej o jednotu Ducha vo zväzku pokoja, aby sme sa vedeli navzájom znášať v láske so všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou. Prosme za dôstojný život bez násilia, ubližovania a pomsty pre všetkých bez rozdielu.
Katie Reimerová – výkonná riaditeľka Medzinárodného výboru SDM nás pozýva k modlitbám za ukončenie všetkých vojen, za obnovenie mieru, za matky, ktoré aj dnes prichádzajú o svoje deti a členov rodiny. Prosme za uzdravenie zranených sŕdc, aby súcit zvíťazil nad nenávisťou, aby sa zmiernilo utrpenie ľudí postihnutých vojnou a prenasledovaním, aby ich sila bola príkladom odolnosti a odvahy prekonávať rôzne útrapy, ťažkosti a bolesti, aby mali nádej na lepšiu budúcnosť. Sestry Edith Toth a Senka Sestak Peterlin – podpredsedníčky Výkonného výboru SDM pre Európu nás vyzývajú k celoročným a vytrvalým modlitbám za Blízky východ, za Ukrajinu a Rusko. Rovnako pápež František vyzýva k mierovým riešeniam diplomatickou cestou v mene lásky k blížnym.
Aj Svetový luteránsky zväz vyjadril svoje hlboké znepokojenie nad tým, že vojna na Ukrajine a pretrvávajúci izraelsko-palestínsky konflikt si vyberá vysokú daň v podobe ľudských životov a utrpenia a stále nie je na obzore žiadne mierové riešenie. SLZ dôrazne vyzýva zainteresované strany, aby pracovali na trvalom ukončení desaťročia trvajúceho konfliktu pomocou diplomacie pri rešpektovaní medzinárodného práva tak, aby ľudia mohli spolunažívať v mieri. Modlime sa, aby sa nešírili kruté a nenávistné prejavy, ktoré šíria antisemitizmus, islamofóbiu a protikresťanské útoky a nálady na celom svete.
Ľudskoprávna a misijná organizácia Open Doors, ktorej činnosť je zameraná na pomoc prenasledovaným kresťanom, zverejnila na začiatku tohto roka alarmujúcu správu: „Viac ako 365 miliónov kresťanov čelí vysokej úrovni prenasledovania a diskriminácie pre svoju vieru“ – každý siedmy kresťan na svete. Výrazné zhoršenie situácie sa týka kresťanov žijúcich v oblasti subsaharskej Afriky. Počet útokov na kostoly, kresťanské školy a nemocnice narástol v porovnaní s predchádzajúcim rokom sedemnásobne. Za týmto obrovským nárastom stojí zatváranie kostolov v Číne, násilie v Indii, útoky v Nigérii, Etiópii a Nikarague. Nemôžeme nespomenúť štáty destabilizované vojnou a extrémizmom, kde sú kresťania nútení opúšťať svoje domovy. V roku 2023 bolo takto preukázateľne nútene vysídlených takmer 300-tisíc kresťanov. Počas omše teroristi zaútočili na katolícky kostol v Burkina Faso. Bolo to práve v čase prebiehajúcich modlitieb SDM na celom svete. Obeťami tohto útoku boli 15 účastníci a desiatky zranených. Na neďalekej Ukrajine po útoku v obytnej časti Charkova zahynul pastor letničnej cirkvi a mnohí cirkevníci boli zranení.
Dôvodov pre spoločné modlitby je na celom svete nespočetne veľa a dlhodobo pretrvávajú v dôsledku nedostatku lásky, ako aj neriešeného, a preto pretrvávajúceho hriechu konfliktu a nenávisti.
Pripojme sa teda k ekumenickému, globálnemu, modlitbovému, celosvetovému hnutiu a nepretržite sa modlime spojení vo viere a láske za celý svet, jeho problémy a za mierové spolunažívanie. Žime so všetkou pokorou, miernosťou, trpezlivosťou a znášajme sa navzájom v láske, tak ako je to hodné povolania, ktorým sme boli povolaní.

Aurélia Kerekrétiová – členka Výboru SDM na Slovensku