O SED Horné Saliby v rozhlase

V marci zavítala rozhlasová relácia Zvony nad krajinou do Horných Salíb. V tejto obci v minulosti s prevahou evanjelického obyvateľstva funguje skoro 28 rokov Stredisko Evanjelickej Diakonie a poskytuje služby ako zariadenie pre seniorov.
O evanjelickom cirkevnom zbore zase v rozhlasovom miestopise rozpráva p. farárka Slížiková (od 9:30 min).

Vypočujte si rozprávanie o ňom od 13. minúty. SED v reportáži priblížili poslucháčom riaditeľka strediska p. Vasasová a sociálna pracovníčka p. Rezňáková a môžete počuť aj aktívnu klientku zariadenia p. Danadajovú, ktorá rozpráva aj ako zástupkyňa klubu dôchodcov.

Príjemné počúvanie!