Príležitostná pohľadnica k Jubilejnému roku 2024

Cirkevný zbor ECAV Moravské Lieskové si v mene Božom chce v tomto roku pripomínať viaceré významné jubileá a výročia.

Medziiným:

– 145 rokov od narodenia  dramatika, farára Jozefa Hollého                                                 

– 120 rokov od napísania jeho najznámejšej hry KUBO na evanjelickej fare v Moravskom Lieskovom

– 120 rokov od narodenia  syna Jozefa Hollého, režiséra a herca Martina Hollého st.

– 20 rokov od úmrtia  vnuka Jozefa Hollého, režiséra a scenáristu Martina Hollého ml.

– 133 rokov od uliatia najstaršieho zvonu J. Lacka

– 131 rokov od prístavby veže kostola a novej posviacky kostola

– 100 rokov od podnetu farára Martina Rázusa na uliatie 2 nových zvonov

–  10 rokov čo sme začali v mene Božom renovovať generálne náš kostol

– 10 rokov čo sa podarilo nášmu p. farárovi po náročných jednaniach zapísať najstarší zvon J. Lacka do zoznamu kultúrnych pamiatok SR ako národnú kultúrnu pamiatku, to najcennejšie stelesnenie cirkevnej histórie čo máme v obci.

Zborové presbyterstvo uvítalo návrh  svojho duchovného pastiera pomenovať  súčasné obdobie názvom „Jubilejný rok 2024“ i realizovať konkrétne podujatia. Po slávnostnom otvorení na výročnom zborovom konvente a slávnostnom prezentovaní grafiky loga tohto podujatia, ktoré sponzorsky vytvoril Mgr. art. Ján Maca prichádza ďalšia novinka – príležitostná pamätná pohľadnica. Na averze je autorská pc grafika, ktorá svoj námet našla v dobovej pohľadnici z roku 1924 pri príležitosti ťahania nových zvonov na kostolnú vežu. Reverz pohľadnice zachytáva sumár jednotlivých dôležitých jubileí v živote cirkevného zboru Moravské Lieskové. Jednak výročia dejateľov, ktorí tu žili a formovali svoje okolie, jednak rodáci, ktorí sa zapísali zlatým písmom do dejín slovenského národa. Za sponzorsky vytvorené aktuálne grafické dielko (ako aj 3 predchádzajúce zborové pohľadnice) pre trvalú pamäť domácich viery a oslavu Božiu opätovne ďakujeme bratovi zb. farára – konseniora Petra Macu, Mgrt. art. Jánovi Macovi.

S pomocou Božou sme naplnili ďalší bod v rámci celoročného podujatia, na realizáciu čakajú viaceré prednášky pre žiakov miestnej školy, besedy na biblických hodinách, VII. ročník Bienále medzinárodnej fotografickej súťaže pre amatérskych fotografov – memoriál Jozefa Hollého (témou je Tradícia) a slávnostné vyvrcholenie, ktoré plánujeme na 22. septembra 2024. Vtedy bude aj príležitosť odhaliť pamätnú bronzovú tabuľu.

V prípade záujmu o exemplár  z limitovaného vydania príležitostnej pamätnej pohľadnice , zapojenie sa do fotosúťaže alebo v prípade záujmu o podporu plánovaných podujatí  sa môžete obrátiť na adresu farského úradu v Moravskom Lieskovom.

Text: ThDr. Peter Maca, konsenior POS ECAV, zb. farár Moravské Lieskové

Foto: Bc. Viera Macová