www.gotickefresky.sk

Stredoveké kostoly v regióne GemerMalohont, ktoré v roku 2022 získali Značku Európske Dedičstvo, dostali svoju webovú stránku. Verejnosť v online prostredí nájde zdigitalizované gotické fresky staré až 700 rokov, ako aj informácie o jednotlivých kostoloch.
Značku Európske Dedičstvo v roku 2022 získalo ako prvá lokalita na Slovensku 12 kostolov v regiónoch Gemer a Malohont. “Jednou z plánovaných aktivít v projekte bolo vytvorenie atraktívnej interaktívnej prezentačnej platformy v online prostredí. Výsledky tejto aktivity v podobe internetovej stránky www.gotickefresky.sk sú v dnešných dňoch predstavené verejnosti,” uviedla Janka Miháliková z Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Rimavské Brezovo, ktorý bol predkladateľom nominácie.
Vytvoreniu samotnej webovej stránky predchádzalo digitálne 3D skenovanie exteriérov a zhotovenie 360-stupňových fotografií interiérov všetkých 12 kostolov. Nová webová stránka návštevníkom vďaka interaktívnemu charakteru ponúka možnosť detailne si prezrieť stredoveké fresky, nachádzajú sa tam tiež popisy vybraných malieb.
V gemersko-malohontskom regióne sa dodnes zachovalo vyše 20 historických kostolov so stredovekými nástennými maľbami, rozdelené sú do Rožňavského, Štítnického, Jelšavského a Rimavského okruhu. Značkou Európske dedičstvo boli v roku 2022 ocenené maľby v evanjelických chrámoch v Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani, Kraskove, Kyjaticiach, Kameňanoch, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach a katolíckych kostoloch v Chyžnom, Rákoši, Šiveticiach a Plešivci.