Posledné zbohom Ľudovítovi Muntágovi

S hlbokým zármutkom oznamujeme evanjelickej verejnosti, že dňa 16. marca 2024, vo veku nedožitých 97 rokov, bol Pánom života a smrti do večného domova odvolaný náš vzácny spolubrat Ľudovít Muntág, evanjelický farár v. v.

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude v sobotu, 23. marca 2024, o 12.00 hod., v evanjelickom kostole v Bratislave Petržalke na Strečnianskej ulici.

V mene predsedníctva ECAV vyjadrujeme celej rodine hlbokú a úprimnú sústrasť! Nech všetkých smútiacich naplní pokojom a nádejou náš nebeský Otec.

Len v Bohu utíši sa moja duša; lebo od Neho pochádza moja nádej. Ž 62, 6