Láska v krabici od topánok

Krásny a požehnaný vianočný projekt „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ alebo „Každé dieťa je jedinečné“ nadviazal na pôvodnú aktivitu Evanjelickej diakonie.

Krásny a požehnaný vianočný projekt „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ alebo „Každé dieťa je jedinečné“ nadviazal na pôvodnú aktivitu Evanjelickej diakonie. Prvotná myšlienka – obdarovať deti v náhradných, sociálne slabých a ohrozených rodinách, si našla svoje miesto v srdciach mnohých ľudí. V princípe ide o odpoveď na možno bežnú otázku: „Čo by ste si priali pod vianočný stromček?“ Je veľmi veľa detí, ktoré takúto otázku nedostanú, pretože si ju ich rodičia nemôžu dovoliť vysloviť.
A práve na toto reflektuje náš projekt, ktorý umožňuje deťom z cielených skupín prežiť krajšie Vianoce. Na prípravu vianočných balíčkov sa používajú len nové veci (hygienické a školské potreby, oblečenie, hračky, sladkosti, knihy, misijné materiály…). Úžasné je, keď si rodina či jednotlivec vyberie konkrétne dieťa so svojimi špecifikáciami zo zoznamu, a potom má čas zhruba dva mesiace premýšľať, čo by mu urobilo radosť a postupne napĺňa krabicu, ktorá je vyjadrením veľmi osobného záujmu o neznámeho človeka. Takto sa vždy pred Vianocami dostane časť ozajstného srdca k dieťaťu, ktoré má možnosť precítiť, že pre tento čas je pre niekoho výnimočné a stálo mu za to, aby preň s láskou pripravil vianočný balíček. Keďže do balíčkov vkladáme aj misijné materiály, rôzne kresťanské publikácie a evanjelizačné letáky, tešíme sa aj z misijného charakteru tejto akcie.
Vďaka Pánu Bohu sa každý rok nájde medzi zbormi Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku dostatočný počet ochotných ľudí, ktorí pripravia takéto balíky aj pre viac ako 800 detí.