Spoločenstvo evanjelickej mládeže

Chceme byť nástrojom v uskutočňovaní Božích zámerov medzi mladými ľuďmi na Slovensku a v evanjelickej cirkvi. Pomáhame mladým rásť.

Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM) je mládežnícka organizácia, ktorá sa venuje mladým, hlavne v rámci Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Jej základnou misiou je vedenie mládeže k poznaniu živého Boha, výchova a plnohodnotný rozvoj mladej generácie. Veríme, že práve mladí sú budúcnosť spoločnosti. To, ako bude vyzerať naša spoločnosť a Slovensko o niekoľko rokov, záleží na tom, aká mládež dnes vyrastá a čím je ovplyvňovaná teraz. Veríme, že kresťanské hodnoty sú tou najlepšou voľbou pre ich budúcnosť.
SEM sa snaží prispôsobiť spektrum svojich činností aktuálnym potrebám mládeže a detí ako aj požiadavkám súčasnej doby. Preto naše činnosti zameriavame na vedenie mladých k zmysluplnému tráveniu voľného času, rozvoju osobnosti a talentov, posilňovaniu ich sebavedomia a naberaniu teoretických, no najmä praktických skúseností potrebných pre ich ďalšie uplatnenie sa v spoločnosti. Taktiež organizujeme rôzne aktivity vzdelávacieho a osvetového charakteru so zámerom odovzdať a priblížiť zdravé hodnoty dôležité pre ich budúci život a zdravú spoločnosť. Chceme byť nástrojom v uskutočňovaní Božích zámerov medzi mladými ľuďmi na Slovensku a v evanjelickej cirkvi. Pomáhame mladým rásť.