DNI VĎAČNOSTI za Ekuménu v Košiciach

Ekumenické spoločenstvo cirkvi a náboženských spoločností v Košiciach pripravuje DNI VĎAČNOSTI 7. – 9. mája 2024 pri príležitosti 30. výročia vzniku Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločnosti v Košiciach.

V spolupráci s mestom Košice pripravuje aktivity, ktoré sú znakom vďaky Bohu za spoločné zjednocovanie v modlitbe a službe blížnemu v meste Košice.

7. mája v aule na TF , Hlavná 89 v Košiciach sa uskutoční EKUMENICKÁ KONFERENCIA , prezentácia knihy EKUMENA 1994-2023 a 30 rokov existencie tohto Ekumenického spoločenstva.

V podvečer tohto dňa sa uskutoční Slávnostná EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA VĎAKY v Dóme Sv. Alžbety v Košiciach za účasti predsedu Konferencie biskupov slovenska Mons. arcibiskupa Bernarda Bobera a predsedu Ekumenickej rady cirkví- generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka.

8. mája sa uskutočnia ekumenický ladené POTULKY PO SAKRÁLNYCH MIESTACH v centre mesta Košice s historickým výkladom p. Milana Kolcúna. Začiatok je pri kostole ECAV na Mlynskej ulici 23 v Košiciach a záver v Dóme sv. Alžbety na Hlavnom námestí 3. Posledný deň vďačnosti 9. mája 2024 bude venovaný koncert ES v Košiciach SÓLO PRE MARIMBU pripravený Štátnou filharmóniou v Dome umenia, Moyzesova 66 v Košiciach.
Pozývame Vás na túto oslavu vďaky Bohu.

Ekumenické spoločenstvo v Košiciach