Michal Bodický a jeho Rozpomienky

Knižná NOVINKA z vydavateľstva Tranoscius: Michal Bodický a jeho Rozpomienky od Martina Rieckeho: fascinujúci pohľad do života evanjelického farára a dekana.
Martin Riecky nám prináša fascinujúce rozpomienky Michala Bodického (1852-1935), evanjelického farára, vzdelanca a prvého dekana Slovenskej teologickej vysokej školy v Bratislave. Knihu zakúpite za špeciálnu uvádzaciu cenu 25,90€.
Na 446 stranách sa pred vami rozvinie pestrý obraz jeho života od narodenia až do roku 1932. Zažijete s ním turbulentné obdobie po meruôsmych rokoch, snahy evanjelických vzdelancov o samostatnosť, tvrdý nástup maďarizácie, 1. svetovú vojnu i budovanie novovzniknutej republiky.
Bodický nebol len pasívnym pozorovateľom, ale aktívne sa zapájal do kultúrneho a cirkevného života. Patril medzi tvorcov našich dejín a jeho memoáre sú aj dnes aktuálne.
Objavte:
Pestrý obraz života evanjelického farára a vzdelanca
Unikátne svedectvo o slovenských a cirkevných dejinách
Vzor konania, myšlienok a snažení človeka, ktorý formoval našu krajinu
Nechajte sa uchvátiť príbehom Michala Bodického a spoznajte fascinujúci kus slovenskej histórie! Kniha je dostupná v kníhkupectvách.🤗