Povzbudenia

Ospravedlnenie z milosti

27. február 2024 (Utorok) Rím 3, 21 – 31 Ospravedlnenie z milosti skrze vieru – uholný kameň premeny na obraz Boží. Napíš v čom ty najviac potrebuješ/potreboval

Čítať viac »
Povzbudenia

Výhody kresťana

25. február 2024 (Nedeľa) Rím 3, 1 – 8    Ako mne pomáha ku slobode vedomie, že som kresťan (veriaci v Ježiša Krista)? M:          Napíš niekoľkými slovami

Čítať viac »
Povzbudenia

Aký je môj vzťah k veriacim?

20. február 2024 (Utorok) Rím 1, 8 – 17           Aký je môj vzťah k veriacim? Sloboda vo vzťahoch vedie k láske, nie k nezávislosti. M:          Asi väčšina z náš

Čítať viac »
Povzbudenia

40 dní

Drahí priatelia Vstupujeme spolu do 40-tich dní, ktorých cieľom je viac pochopiť a žiť slobodu, ku ktorej nás volá Pán Ježiš. Sprievodcom bude list Rímskym, ktorý

Čítať viac »
Povzbudenia

Pôstny čas

Vzácni priatelia, bratia a sestry Opäť po roku vstupujeme do obdobia pôstu. Môžeme tento vzácny čas zastavenia nechať tak a nič neriešiť, veď sa opakuje každý rok,

Čítať viac »

Ambícia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku je trojaká. Pochádza z najranejších čias cirkvi ako vzácne poznanie, že pre toto chce mať Pán Ježiš Kristus cirkev na svete.

  • Predovšetkým prinášať ľuďom aktuálnej doby, či už sú to jej členovia alebo sekulárni ľudia, zrozumiteľným a pravdivým spôsobom radostnú správu o záchrane človeka v Ježišovi Kristovi a o novom živote, ktorý je v Ňom.
  • Tiež prakticky slúžiť v mene Kristovej lásky všetkým tým, ktorí pomoc a službu potrebujú.
  • A napokon budovať spoločenstvo, v ktorom panujú vrúcne vzťahy, schopné jednotlivých ľudí niesť a sprostredkovať im skúsenosť lásky, dôvery a prijatia.


Ani na chvíľu nechceme zľaviť z týchto ambícií, ktoré skutočne zdobia cirkev a tvoria jej autentické poslanie vo svete. Nechceme ich vymeniť za nič pragmatické, ploché a formálne. Aj to je reformačnou hodnotou a postojom slovenského evanjelictva.